Brandfog

Det finns mängder av olika fogprodukter på marknaden, de är utvecklade med de egenskaper som behövs för att uppfylla de krav som konstruktionen behöver. Det är tex. skillnad mellan att foga och täta, dessutom vad som ska fogas respektive tätas.

Vi får ofta frågan: 
Varför har ni bara en fog i ert sortiment?

Svaret är enkelt: Vi har utvecklat produkter och utfört entreprenader inom Passivt Brandskydd i över 30 år med ambitionen att det ska vara enkelt, säkert, hållbart samt kostnadseffektivt att använda dem. Vi tog fram en fog som klarar alla krav inom passivt brandskydd + fler områden.

BRENNIX® brandfog 

» Tätar brand- rökgaser
» Tätning av tak- och väggvinklar
» Foga brännbara- och obrännbara rör med eller utan isolering
» Ljudklassad upp till 57db
» Åtgången av fog är noga beräknad av våra kemister inför varje brandprov vilket innebär för kunden att produkten blir kostnadseffektiv
» Smidig, följsam och lätt att arbeta med
» Nedladdningsbara monteringsanvisningar samt rådgivning vid specifika lösningar
» ETA

För brandkonsulter och besiktningsmän

Vetskap om att när det är fogat med BRENNIX® brandfog så är brandtätningen utfört med rätt material enligt BBR, Sunda Hus och Svanen märkta hus.

Tips!

Några saker att ha med när man ska välja fog

  • Fogen ska uppfylla konstruktionens krav enligt BBR.
  • Behöver den vara godkänd tex. Sunda Hus, Svanen märkta hus mm.
  • Dokumentation hur appliceringen ska utföras för att ovanstående punkter ska säkerställas.
  • Ekonomiskt i förhållande till hur appliceringen sker enligt produktens anvisningar.

 

Glöm inte att använda branddrev som bottningsmaterial. Detta för att fogen ska uppnå maximal elasticitet. För att fogen ska kunna röra sig optimalt ska den endast vidhäfta till väggarna i fogen. För att åstadkomma detta lägger man en bottningsmaterial så att fogmassan inte vidhäftar i botten på fogen.

Allmänt om fogning och tätning

Fogning
Fogning är en planerad del i konstruktionen t ex mot ljud, gas, rörelser mm. Fogmassan fyller ut hålrum i en konstruktion där rörelser uppkommer. Fogmassan ska kunna ta upp de rörelser som sker av växlingen i temperatur och fukt men också vid sättningar mm. Därför måste fogmassan klara upprepade deformationer under lång tid utan att spricka eller på annat sätt skadas. Fogmassan ska med andra ord vara så elastisk så den både kan töja och krympa.

Tätning
En tätning görs för att täppa till uppkomna sprickor i materialytor t ex tätning av sprickor som har uppkommit i dörrar, väggar, tak mm. Eller som vid brandtätning säkerställa att inga springor uppstår där branden och gaser kan spridas.

En planerad fog kan till exempel täta mot:

Rörelse.
Fukt/vatten.
Värme/kyla.
Brand- och rökgaser.
Luft/kallras.
Akustik.
Ljus/solljus.
Smuts och partiklar.